Track 2000 Community Resource Print

Croeso i Track 2000 - Welcome to Track 2000

Track 2000 is a community based charity that works to alleviate poverty within Cardiff and the Vale by reusing and recycling household furniture. Established in 1991, our operations work to ensure that families, local community groups and individuals have access to good quality, affordable furniture and household appliances;  this in turn prevents unecessary waste going to landfil sites...

We welcome donations of household furniture and appliances and our community shops are open to the general public. 

For further information, please contact us on:

02920 332533 / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 

Mae ‘Track 2000’ yn elusen cymunedol sy’n gweithio i leddfu tlodi o fewn Dinas Caerdydd a’r Fro, drwy ail- ddefnyddio ac ailgylchu dodrefn a chelfi’r cartref. Ers ein sefydlu ym 1991, rydym yn gweithio i sicrhau fod dodrefn a pheiriannau safonol a fforddiadwy yn hygyrch i deuluoedd, grwpiau cymunedol lleol ac unigolion; sydd, yn ei dro y atal gwastraff rhag cael ei daflu’n ddiangen i safleoedd tir-lenwi. 

 

Croesawn roddion o ddodrefn, peiriannau a chelfi’r cartref  ac mae ein siopau cymunedol ar agor i’r cyhoedd.

 

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â ni ar: 02920 332533 /  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 

 

Last Updated on Wednesday, 15 October 2014 14:54